ULTRAS FACTORY

Regulamin

Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy http://www.racedlakibicow.pl.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. W związku z brakiem możliwości weryfikacji wieku klienta podczas dokonywania zakupów internetowych klient zgadza się na sprawdzenie go podczas dostarczania towaru przez firmę doręczająca.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


Składanie i realizacja zamówienia


1. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja konta. Zamówienia przyjmowane są poprzez wysłanie znajdującego się na stronie http://www.racedlakibicow.pl formularza zamówień.
2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w formularzu zamówienia właściwych i prawidłowych danych osobowych klienta a w szczególności:
• prawidłowego i poprawnego adresu zamieszkania,
• prawidłowego i poprawnego numeru telefonu kontaktowego,
• poprawnego, ważnego adresu e-mail wykorzystywanego do korespondencji.
Za nieprawidłowe podanie danych przez klienta oraz konsekwencje z tego wynikające sklep nie ponosi odpowiedzialności.
3. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
4. O złożeniu zamówienia poprzez sklep internetowy klient zostaje poinformowany drogą mailowa. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia jego czasu realizacji oraz numeru przesyłki i kontaktu do firmy kurierskiej zostają wysłane na mail zamawiającego.
5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania wpłaty i jest zależny od wybranych przedmiotów.
Do czasu realizacji nie jest doliczony czas wysyłki.


Płatności

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie http://www.racedlakibicow.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
3. Klient może wybrać następujące formy płatności:
• przy odbiorze,


Reklamacje i zwroty zakupionego towaru


1. Zwrot towarów. Licencje anonimowe: zgodnie z "Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny", można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany.
3. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep zwraca jedynie cenę produktu wraz z kosztami wysyłki do klienta.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.
4. Jeśli dostarczony towar posiada wady fabryczne klientowi przysługuje prawo otrzymania tego produktu z osunięta wada lub wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad. W takim wypadku prosimy o kontakt poprzez e-mail.
5. Reklamacja rozpoznawana jest przez sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji sklep informuje klienta droga elektroniczną na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zamówienia.


Ochrona danych osobowych


Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.


Legalność produktów


Wszystkie nasze produkty posiadają klasę bezpieczeństwa 1,2,3 (nie wymagają pozwolenia). Są dopuszczone
do obrotu w całej Unii Europejskiej, a także w innych krajach, gdzie są akceptowane wymogi unijne. Do każdego zamówienia można otrzymać fakturę VAT.


Postanowienia Końcowe


1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Nie prowadzimy sprzedaży w miejscu gdzie zarejestrowana jest firma.